SENDEN BİLİRİM YOK BANA BİR FAİDE GÜL!..

2006-11-04 14:06:00

 

Senden bilirim yok bana bir faide ey gül

Senden bilirim yok bana bir faide ey gül,
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.
Etsem de abestir sitem- i hare tahammül,
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül...

Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım,
Çektim o kadar cevr- u cefasun ki usandım,
Derlerdi kabul etmez idim, şimdi inandım,
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül...

Gördüm açılırken bu seher goncayı hare,
Sordum nola bu cevr-ü cefa bülbül -ü zare,
Bir ah çekip hasret ile dedi ne çare,
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül...

Bigane- edadır bilir ol afeti herkes,
Ümmid- i vüsal eyleme ondan emelin kes,
Beyhude yere ah -u figan eyleme Nevres,
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül...

                                                     OSMAN NEVRES

 

994
0
0
Yorum Yaz